Kies
programma
> Programma > Pakket > Reizigers
informatie
> Toevoegen in
mandje
> Kassa

Kreta

EINSTEINS BLOK-UNIVERSUM
Over Tijd, Tijdreizen, Vrije Wil en Niet-Lokaliteit

Waarover gaat het?

Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein leven we in een vierdimensionaal ‘blok-universum’. Net zoals het verhaal van een film - begin, midden én einde - vastligt op de filmrol, zo ook ligt de volledige geschiedenis van het Universum - verleden, heden én toekomst - bevroren in het blok-universum. Gebeurtenissen uit het verleden zijn niet voor eeuwig verdwenen maar liggen in een ander deel van de ruimtetijd. Ook de toekomst, en al wat ze voor ons in petto heeft, bestaat reeds!

Dit merkwaardige wereldbeeld doet heel wat filosofische vragen opkomen: Als het verleden nog bestaat, is tijdreizen naar dat verleden dan mogelijk? En als de toekomst reeds bepaald is, beschikken we dan nog wel over vrije wil? Vanwaar komt onze ervaring dat de tijd in één richting stroomt als alle gebeurtenissen bevroren liggen in een statisch blok? En hoe zit het met de spanning tussen de relativiteitstheorie en de kwantummechanica?

Na een beknopte inleiding tot de speciale relativiteitstheorie, verkennen we de boeiende kosmologische en filosofische gevolgen van Einsteins blok-universum. Een bijzondere voorkennis van fysica of wiskunde is niet vereist.

GERARD BODIFEE EN PIETER THYSSEN delen eenzelfde achtergrond. Opgeleid als doctors in wetenschappen, deed Gerard onderzoek naar het ontstaan van sterren, en bestudeerde Pieter de tabel van Mendelejev. Nu verkennen ze samen het grensvlak tussen wetenschap en filosofie. Gerard gelooft in de vrije wil, en vindt tijdreizen en parallelle universa maar fictie. Pieter denkt er net het omgekeerde over. Aan gespreksstof dus geen gebrek bij deze 2 tegenpolen die wetenschapscommunicatie hoog in het vaandel dragen. Gelukkig vinden ze elkaar wel in de vriendschap en bij een glas Mythos.
Klik hier om de pagina van de brochure te bekijken